Podporuju nás - Dom sv. Jozefa - Congregatio Jesu, Slovenská provincia

Prejsť na obsah
Rob dobro a rob ho dobre.
Rob dobro a rob ho dobre.

Sociálne služby poskytované neverejným poskytovateľom, ktorým je aj Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa sú financované z rozpočtu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, na prevádzku DSS a ŠZ, z rozpočtu Mesta Prešov na prevádzku pre 15 prijímateľov ZpS, z obce Žalobín na 1 prijímateľa sociálnych služieb, ako aj z úhrad prijímateľov, darov a z vlastných zdrojov zriaďovateľa.  
Veľmi si vážime príspevky našich darcov, nakoľko nám pomáhajú čiastočne vykrývať chýbajúce financie na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby a tak ju udržiavať dostupnou pre širší okruh záujemcov.
Našich dobrodincov zahŕňame do našich modlitieb a vyprosujeme im Božie požehnanie pre ich životy a rodiny.

ADRESA

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov

IČO: 00587150
DIČ:: 2020835322

e-mail: domsvjozefa@gmail.com
tel.: 051/74 62 905 - kancelária
tel.: 051/74 62 919 - sociálny úsek
Dodržiavame zásady GDPR
Vytvorené WebSite X5
Návrat na obsah