Evidencia - Dom sv. Jozefa - Congregatio Jesu, Slovenská provincia

Prejsť na obsah
Rob dobro a rob ho dobre.
Rob dobro a rob ho dobre.
Evidencia žiadateľa
Ak si chcete zistiť aktuálne poradie Vašej žiadosti o prijatie v našom zariadení, zašlite svoj overovací kód na náš E-mail.
/ overovacím kódom, je číslo rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu /

ADRESA

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov

IČO: 00587150
DIČ:: 2020835322

e-mail: domsvjozefa@gmail.com
tel.: 051/74 62 905 - kancelária
tel.: 051/74 62 919 - sociálny úsek
Dodržiavame zásady GDPR
Vytvorené WebSite X5
Návrat na obsah